Mammut 20th birthday

A Mammut Management Kft. által szervezett „MAMMUT SZÜLETÉSNAP” elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT!

 

1.  A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

1.1. A Mammut Management Kft. (székhelye: 1022 Budapest, Lövőház utca. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-09 304362, adószáma:26146274-41 a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi Nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) Szervezője  kijelenti, hogy az általa szervezett Játékban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Játékosok”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt tételekből, bármekkora értékben legalább 1 (egy) terméket vásárolnak vagy szolgáltatást vesznek igénybe a Játéban részt vevő I-es mellékletben megjelölt üzletekben (összes üzletben a Mammut I. és Mammut II. épületében )

 

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Maxxon Reklám Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68., cégjegyzékszáma: 13-09-158089, a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 

1.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

1.4. A Játékos a 4.1.2. pont szerinti Pályázatának átadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja jelen játékszabályzatban foglaltakat, ide értve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.

 

2. A JÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Játékban a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ üzleteiben forgalmazott, 2018. augusztus 23. és. 2018. szeptember 11 között, bármekkora értékben vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások blokkjaival vagy számláival lehet részt venni. A Játékban részt vevő üzletek teljes listájának elérhetőségét a jelen játékszabályzat I. számú Melléklete tartalmazza.

A játékban nem vesznek részt a O -ás ( nullás) blokkok és számlák.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

3.1. A Játék 2018. auguasztus  23. napján 10 óra 00 perc 01 mp-től 2018. szeptember  11. napján 17 óra 59 perc 59 mp-ig tart. Ennek megfelelően a 4.2.2. pont szerinti Pályázatok beérkezésének határideje is 2018. szeptember 11. 17 óra 59 perc 59 másodperc, vagy ameddig a készlet tart.

 

 

 

 

 

4. A JÁTÉK MECHANIZMUSA, A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

A Játék menete: a Játékosok vásárlásuk után , minden termék vagy szolgáltatás után blokkra vagy számlára (Pályázatra) jogosultak. A Játékosok ezen Pályázatukat beválthatják egyszeri érvényes szerencsekerék pörgetésre a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén, erre a célra kitelepült szerencsekeréknél lévő hostesseknél. A nyerés ténye esetén a Játékosok jogosultak a 4.1.1-es pontban részletezett megnyerhető ajándékokra. Egy játékos egy eredeti blokkot vagy számlát egyszer jogosult beváltani szerencsekerék pörgetésre. A Játékos a szerencsekereket az érvényes pályázattal, csak egyszeri alkalommal a vásárlás napján tudja igénybe venni.

A Játékban kizárólag a 2018. augusztus 23. és 2018.  szeptember 11. között, a Játékban részt vevő üzletekben bármekkor értékben megvásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások blokkjával, illetve számlájával lehet részt venni a vásárlás napján.

A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén erre a célra kitelepült szerencsekeréknél lévő hostessek a játék időtartama alatt, mindennap 14.00- 18.00 között fogadják be az érvényes Pályázatokat.

 

A Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén nincsen állandó kijelölt helye a szerencsekeréknek, ez mindennap változik, a Játékos feladata az adott naptári napon a helyszín megtalálása. A helyszín aktuális helyéről, érdeklődni lehetséges a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén lévő információs pultnál.

 

A helyszín megtalálása a Játékos feladata, az ebből esetlegesen felmerülő problémákat nem áll módjában sem a Szervezőnek, sem a Lebonyolítónak befogadni.

 

4.1. Üzletpolitikai célú juttatások és Pályázat gyűjtés

 

4.1.1. Üzletpolitikai célú juttatások, továbbiakban Nyeremények

 

 1. A Játék ideje alatt az érvényes eredeti blokk vagy számla, továbbiakban (Pályázat) Pályázatok érvényes szerencsekerék pörgetése utána, azonnali nyereményben részesülnek.
 2. A szerencsekerék sávokra van bontva. Minden sávhoz tartozik egy típusú ajándék.A  Játékos a kipörgetett sávhoz tartozó ajándékot jogosult megkapni, cserére nincsen lehetőség

 

 1. Nyeremények tételes felsorolás alapján: 1000 Ft értékű Jubileumi vásárlási utalvány, 2000 Ft értékű Jubileumi vásárlási utalvány, 3000 Ft értékű Jubileumi vásárlási utalvány, 4000 Ft értékű Jubileumi vásárlási utalvány, 5000 Ft értékű Jubileumi vásárlási utalvány, Kis ajándék csomag, Ajándék csomag

 

 1. A jelen pont szerinti nyeremények készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más nyereményre nem válthatók át és másra át nem ruházhatók.

 

4.1.2. A pályázat gyűjtés menete,  pályázat átadása és a sorsolás folyamata

 

 1. A Játék jelen pont szerinti szakaszában való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2. pont szerinti feltételeket figyelembe véve vásárlást igazoló számlát vagy blokkot gyűjtsön a Játék időtartam alatt. A játékos feladata a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ területén erre a célra kitelepült hosztesz pultnál lévő hostesseknél a Pályázat átadása. A Pályázatot minden esetben a hostess ellenőrzi és érvényességi jellel látja el ( ez lehet pecsét vagy bármelyi más megjelölés) A hostess kizárólag aznapi Pályázatot tud érvényesnek elfogadni, 1 főr részére egyszeri alkalommal.

 

 1.  Amennyiben a hostess érvényesíti az átadott Pályázatot a Játékos szerencsekerék pörgetésre jogosult. A szerencsekereket a Játékos a hostess előzetes tájékoztatása szerint köteles használni. Érvényes pörgetés a kerék minimum egyszeri teljes átfordulása az aktuális kiindulási helyzettől. A szerencsekerék pörgetés és nyertesség megállapítása minden esetben a hostess jóváhagyásával történik.

 

 1. A hostess,mint a Szervező és Lebonyolító képviselője jogosult a szerencsekerék pörgetést érvényteleníteni, nem helyes használata esetén a Játékos figyelmét felhívni a Játékból történő kizárásra, vagy a tényleges Játékból való kizárásra.

 

 1. A Játék időtartama alatt egy Játékos egy nap, maximum egyszer a vásárlás napján válthat be Pályázatot.

 

 1. A Játékban csak az érvényes Pályázatok vehetnek részt. A Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt – nem valós Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

 

 1. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező vagy Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja a Lebonyolító egyoldalú döntése alapján. A Játékból - a Szervező vagy Lebonyolító megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított blokkal vagy számlával vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, és mindezeken túl az általában tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek, a Lebonyolítónak és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek, illetve Játékosoknak okoztak.

 

 1. A Szervező, a Lebonyolító és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázat, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak, vagy Pályázatait részben vagy egészben töröljék.

 

4.1.4. A nyeremények átadása

 

 1. A Lebonyolító nyeremények nyerteseit a Játékosok jelen Szabályzat szerinti kiválasztását követően azonnal a helyszínen átadják a kitelepült promóciós hostesseknél.

 

 1. A nyeremények átvételének feltétele az érvényesen kitöltött átvételi elismervény. Játékos neve, és a megnyert üzletpolitikai célú jutatás megadásával és Pályázatának leadásával lesz érvényes az erre a célra kitelepült hosztesz pultnál.

 

5. ADÓZÁS

 

5.1. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen játék felmerülő adóterheit a  Nyereményhez esetlegesen  tartozó SZJA fizetési  kötelezettséget a  Szervező viseli. Szervezőt és lebonyolítót a nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül  további kötelezettség nem terheli.

 

6. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

6.1. A Játékról részletes információk a helyszínen érhetők el. A Játékról nem teljes körű információk elérhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

 

6.2. A Játékosok a Játékkal és nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a Lebonyolítóhoz fordulhatnak az ugyfelszolgalat@maxxonreklam.hu e-mail címen.

 

7. ADATVÉDELEM

 

7.1. Az adatkezelés célja

 

A Játék lebonyolítása során 4.1. pont szerinti szakaszban a nyertes Játékosok a nyeremények átvételekor nevük és lakóhelyük megadásával, illetve aláírásukkal igazolják a nyeremények átvételét. Ezen átvételi elismervényeket a Szervező egy esetleges adóhatósági ellenőrzés keretében nyújthatja be a Játék lebonyolítási körülményeinek alátámasztása érdekében.

A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatait a Szervező/Lebonyolító a Játék lebonyolítása érdekében

 

 

Pályázat érvényessége

Nyertesek azonosítása,

Nyeremények  átadása céljából kezelje.

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Játékos a pályázati regisztráció során, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával ad meg; a Játékban való részvétellel és adatainak közlésével a Játékos elfogadja, hogy személyes adatainak kezelésére kerül sor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, illetve a jelen pont szerinti tájékoztatás alapján. A megadott adatok valóságtartalmáért a Játékost felelősség terheli. A hiányos, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás a Játékból való kizárást vonja maga után.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 

 

7.3. Az adatkezelésre jogosult személye és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelők és Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik.

 

Az adatkezelésre jogosult : Szervező a Lebonyolító

Az adatfeldolgozózásra jogosult : a Szervező, Lebonyolító

 

Az adat feldolgozásra a Szervezőnek és a Lebonyolítónak a Játék lebonyolításáért, illetve az adóhatósággal való kapcsolattartásért felelős munkavállalói jogosultak.

 

Adatkezelők: A Játék Szervező Mammut Management Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest , Lövőház utca. 2-6);továbbiakban :„Adatkezelő1“

a Maxxon Reklám ​Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 68.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-158089; adószáma:24064442-2-13;) a továbbiakban: „Adatkezelő2”

 

Adatkezelő1: A Játék Szervezője és a Mammut Bevásárló és Szórakoztató Központ üzemeltetője

 

Adatkezelő2: a Játék lebonyolítüja, amely elsődlegesen szolgáltatást végez, és ezen főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Játék elérhetőségét. A Maxxon Reklám Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető: http://www.maxxonreklam.hu/adatvedelem/

 

 

7.5.Adatkezelők által kezelt adatok köre

 

Kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

 

Az adatkezelés célja az érintettek  pályázatának azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 

7.6.Az adatkezelés elvei és módja

 

7.6.1.Az Adatkezelők a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

 

7.6.2.A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelők az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, a vonatkozó hatályos jogszabályok teljes körű betartása mellett, kizárólag célhoz kötötten használják fel.

 

7.6.3.Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők bármelyike az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

7.6.4.Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

7.6.5.Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külsős szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

Az Adatkezelők bizonyos, jogszabályok által nem tiltott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

 

7.4. Az adatkezelés időtartama

 

A Szervező a nyertes neveket tartalmazó átvételi elismervényeket legfeljebb a Játék lezárulását követő 6 év elteltéig kezeli.

 

7.5. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása

 

A Játékos az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címre küldött vagy a Szervező székhelyére (1022 Budapest,Lövőház utca. 2-6.)illetve a Lebonyolító székhelyére (2120 Dunakeszi Széchenyi utca 68.) postai úton megküldött levelében.

 

A fenti nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező/Lebonyolító nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is.

 

7.5.1.Játékos a fentieken kívül ingyenesen, indokolás nélkül, bármikor kérheti az adatai törlését („elfeledtetéshez való jog”) vagy azok kezelésének korlátozását, vagy e-mailben az adatkezeles@maxxonreklam.hu email címen, vagy postai levél útján a következő postai címen a 2120 Dunakeszi Pf. 125. címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Játékost a nyilvántartásából. Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a játék érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatai kezelésének korlátozása vagy törlése, a Játékosnak a Játékban való részvétele - a nyereményre való jogosultságával együtt - megszűnik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

 

7.5.2.A Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.

 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó pályázati regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelők által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 

7.5.3.Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

7.5.4.A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

7.5.5.A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

 

 

Az Adatkezelők a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt Személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi.

 

7.6.Adatfeldolgozás

 

7.6.1.Az Adatkezelők tevékenységük ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.

 

7.6.2.Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

 

7.6.3.Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

 

7.6.4.Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

 

 

7.7.Adattovábbítási lehetőség

 

Jelen játékban nincsen adattovábbítás.

 

 

7.8.Egyéb rendelkezések

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

7.9 Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsák. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

7.10. Jogorvoslati lehetőségek az adatkezeléssel kapcsolatban

 

A Játékosok jogorvoslati lehetőségeit – többek között – az Infotv. 14-23. §-ai tartalmazzák. A Játékosok bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak az Infotv. szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A Játékos a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő a Játékos adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelőkmunkatársaink is a adatkezeles@maxxonreklam.hu e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:  www.naih.hu) is fordulhat.

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Szervező és Lebonyolító fenntartja a  jogot, hogy a fent megnevezett kritériumok alapján érvénytelennek minősített pályázatot jutalommal  ne ellentételezze.

 

A Szervező/Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező/ Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. A módosítás tényéről Szervező/ Lebonyolító a Játékosokat a helyszínen tájékoztatja.

 

Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező/ Lebonyolító egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Jelen Játékszabályzatra a magyar és uniós jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2018. augusztus 22.

 

 

Mammut Management Kft.

Szervező

 

Maxxon Reklám Kft.

Lebonyolító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú Melléklet – A Nyereményjátékban részt vevő üzletek listája

 

Az alábbi linken részletes megtalálható, a játék alól kivétel a Bankok és Hitelintézetek és Gyógyszertárakban vásárolt vényköteles termékek.

 

http://www.mammut.hu/uzletek

Back to top